Жовті Води. ДНЗ № 33

   

Впровадження програми "Впевнений старт"

НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

ІІІ ЕТАП (КРЕАТИВНИЙ)

 

·          Оновлення освітнього простору в напрямку запровадження нових моделей креативної освіти

·          Створення умов педагогами для запровадження новітніх педагогічних технологій

·          Відпрацювання моніторингу ефективності запроваджень інновацій в роботі з дітьми

·          Продовжити роботу в напрямку створення та реалізації власних творчих проектів різного спрямування

·          Оптимізувати систему партнерської взаємодії педагогів та батьків над вирішенням завдань Державної базової програми

·          Підвищення професійної компетентності педагогів на засадах диференційованого методичного супроводу

 

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

·          Широке застосування технології моделювання організації НВП

·          Проектування моделей освітнього процесу, авторських конструкцій організація життєвого простору в контексті сучасних вимог

 ·          Розробка та апробація системи діяльності вихователя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості т

·          здійснення  психолого - педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу

·          підвищення професійної компетентності педагогів га засадах диференційовано – методичного супроводу.

 

Пам’ятка для вихователів та батьків

 

ПОКАЗНИКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИТНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

За програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

 «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ»

 

*Володіє правильною звуковимовою.

*Регулює дихання і темп у процесі мовлення.

*Володіє силою, висотою, тембром голосу.

*Розуміє значення мовлення для людини, використовує мову в різних цілях.

*Ефективно спілкується рідною мовою.

*Розрізняє рідну й чужу мови; проявляє інтерес до них.

*Має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності.

*Розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення.

*Веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему.

*Дотримується мовленнєвого етикету в спілкуванні.

*Самостійно складає монологічні висловлювання різних типів.

*Отримує задоволення від читання (дорослим та власного).

*Вільно переказує знайомі літературні твори, розповідає вірші, зміст побаченого, загадки.

*Має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як одиниці мовлення, виокремлює їх з мовленнєвого потоку.

*Має навички звукового аналізу простих слів.

*Цікавиться читанням, робить спроби читати.

*Правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку.

*Орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита в межах клітинки та ліній у зошитах лініяною основою.

*Координує рухи очей і кисті руки та впевнено рухається по площині, вздовж рядка, виконуючи графічні завдання.