Жовті Води. ДНЗ № 33

   

Наші блоги

 
 

Педагогічні наробки

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради Загальноосвітня середня школа №3 з профільними класами імені М.Островського

Комунальний дошкільний навчальний заклад

                                  ( ясла - садок) комбінованого типу № 33 «Перлинка»

 

 

 

 

 

 

Проект

науково-методичного супроводу впровадження

 Програми    розвитку дітей старшого дошкільного                  віку «Впевнений старт»

 

«Впевнений старт –майбутнім першокласникам»

 

 

 

 

Керівники: Хмуренко Валентина Анатоліївна,

директор ЗОШ №3

Куц Ірина Олександрівна,

 завідуюча КДНЗ №33

 

Співавтори: Амброзяк Ольга Миколаївна,

заступник директора з

навчальної частини ЗОШ №3,

Сівакова Лілія Юріївна,

 психолог ЗОШ №3

Білан Тетяна Василівна,

вихователь – методист КДНЗ №3

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Жовті Води

2011р.

 

 

 

 

 

І. Обґрунтування вибору проблеми:

·        забезпечення впровадження в практику Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

·        реалізація державної політики у сфері дошкільної освіти, зокрема щодо  100 % забезпечення дітей старшого  дошкільного віку суспільною дошкільною освітою;

·        забезпечення  рівних умов для подальшого навчання дітей в школі;

·        коородинація наступності та узгодженості  в діяльності різних соціальних інституцій, відповідальних за повноцінний розвиток старшого дошкільника;

·        запобігання  шкільної дезадаптації дітей шестирічного віку.

ІІ.  Мета проекту: Психолого – педагогічний супровід впровадження в практику роботи Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (далі Програма) та забезпечення  всіх дітей шостого року життя дошкільною освітою  через різні форми її здобуття.

 ІІІ. Гіпотеза проекту: рівень фізичної, психологічної  та соціальної зрілості 6-річної дитини, морально вольової (мотиваційної) її готовності до навчання в школі у відповідності до вимог Програми залежить від узгодженості зусиль дорослих (батьків, педагогів, психологів, соціальних педагогів, вчителів школи) та  ефективної взаємодії соціальних інституцій ( сім’ї, дошкільного закладу, початкової школи, позашкільного закладу освіти), відповідальних за повноцінний розвиток старшого дошкільника.

    Значна роль в розвитку особистості  належить психолого-педагогічному супроводу як засобу її розвитку.

ІV. Тема дослідження: координація діяльності різних соціальних інституцій щодо забезпечення повноцінного розвитку  дитини старшого дошкільного віку згідно вікового орієнтиру, розв’язання проблеми наступності та узгодженості в навчально-виховній роботі.

V. Предмет дослідження : психолого-педагогічний супровід дитини (майбутнього школяра) як засіб її розвитку.

VI. Об*єкт дослідження:  рівень розвитку дитини (психологічний та особистісний) напередодні вступу до школи. Чинники, що спричиняють відхилення розвитку.

VІІ. Завдання проекту:

·        опрацювати   Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,  визначити зміст та форми поетапної роботи з усіма учасниками проекту;

·        відпрацювати цілісну систему  роботи з неорганізованими дітьми направлену на зміцнення правового захисту даної категорії дітей, забезпечення  психолого-педагогічного супроводу щодо здобуття дошкільної освіти  майбутніх школярів згідно Програми шляхом розвитку системи соціально-педагогічного патронату  та інших  організаційних форм;

·        спільно із соціальними службами міста розробити програми психолого-педагогічного супроводу дітей 5-річного віку, які не відвідують ДНЗ і потребують корекції фізичного або розумового розвитку та дітей із сімей групи ризику;

·        розробити основні критерії шкільної зрілості дошкільника (фізична, психологічна, особистісна, соціальна та навчальна);

·        критерії контролю за станом зазначеної роботи;

·        поетапно здійснити реалізацію змісту психолого – педагогічного супроводу і відстежити його результативність.

VІІІ. Методи дослідження: опитування, анкетування, тестування, контрольний зріз засвоєних знань дітьми, метод діагностики та корекції психологічної готовності дітей до шкільного навчання, оцінні картки.

ІХ. Характеристика проекту

Форма проекту: психолого-педагогічна технологія

Рівень розробки та реалізації проекту: малий проект (дошкільний заклад + школа + батьки)

Тривалість проекту: довготривалий.

За змістом: комплексний.

За характером діяльності: науково-дослідницький, репродуктивний, частково пошуковий.

За кінцевим результатом: практико-орієнтований.

Х. База реалізації проекту: комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу (ясла-садок) №33 «Перлинка».; комунальний заклад освіти середньої загальноосвітньої школи №3 з профільними класами імені М.Островського.

ХІ. Учасники та співучасники проекту: педагоги, адміністрація

спеціалісти, батьки, діти.

ХІІ. Термін проведення: 2011/2012рр.

ХІІІ. Прогнозований результат:

·        ефективне впровадження в практику Програми  «Впевнений старт»;

·        100 % забезпечення обов’язковою дошкільною освітою дітей  п’ятирічного віку;

·        забезпечення рівних стартових можливостей для навчання в  школі дітей  шестирічного віку;

·        створення дієвої системи психолого-педагогічного супроводу дітей (майбутніх школярів) з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

·        створення особистісно-зорієнтованої моделі навчально-виховного процесу;

·        підвищення професійної компетентності  вихователів, вчителів щодо підготовки дитини до школи;

·        оновлення стратегії і тактики взаємодії  ДНЗ і сім’ї  в контексті вимог Програми;

·        підвищення ефективності співпраці суб’єктів навчально-виховного процесу: БАТЬКИ –ДНЗ-ШКОЛА.

 

 

ХІV. Цільовими групами проекту є:

·        діти 5-6 річного віку, неохоплені дошкільною освітою;

·        вчителі, вихователі ДНЗ;

·        психологи закладів, соціальний педагог;

·        батьки.

ХV. Ресурси проекту:

1. Матеріально-технічні:

·        приміщення групи ДНЗ;

·        приміщення ЗОШ (класна кімната, комп*ютерний клас, спортивна зала)

·        ТЗ навчання;

·        сучасні інформаційні технології;

·        комп*ютер.

2. Фінансові ресурси:

·        бюджет;

·        спонсори;

·        доброчинні внески;

·        доходи від проведення (ярмарок, аукціонів).

3. Інформаційні ресурси:

·        телебачення;

·        радіо;

·        періодика;

·        наукові видання;

·        Інтернет.

ХVІ. Науково-методичний консультант: методист відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради Борика Лідія Олександрівна

ХVIІ. Етапи або модель реалізації завдань проекту:

1.Підготовчий (інформаційно-аналітичний) березень – травень 2011рік.

2.Перетворювальний (організаційно-моделюючий) серпень –травень 2012рік.

3.Аналітично-підсумковий травень-червень 2012 року.

ХVIІI. Експертиза та оцінювання проекту: тестування, оцінні картки, опитування, педагогічне спостереження, карти аналізу НВП, педагогічна експертиза

ХIХ. Загальні висновки

Проект має перспективний характер з планом подальшого розвитку, оскільки створюється на вже існуючій базі, а колективи закладів для розв*язання поставлених завдань, досягнення очікуваних результатів та забезпечення реалізації інтересів зацікавлених сторін мають достатній потенціал та організаційні можливості.

 

Проект покращить наявну ситуацію щодо 100% охоплення дітей 5 – 6 річного віку дошкільною освітою, підвищить рівень їх адаптації:

1. Освітній аспект:

·        організація отримання освітніх послуг (короткотривале перебування ) групі загального розвитку дітей старшого віку при ДНЗ, а також створення групи  підготовки  до школи при загальноосвітньому навчальному закладі.;

·        здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей 5-6 річного віку, неохоплених дошкільною освітою, з особливими потребами ( соціально-педагогічний патронат);

·        зростання рівня професійної компетентності вчителів та вихователів, психологів, соціального педагога;

2. Соціальний аспект:

·  зменшення кількості асоціальної  поведінки  дітей молодшого шкільного віку;

·  покращення рівня продуктивної адаптації першокласників.

3. Економічний аспект:

·        раціональне  використання ресурсів бази закладів, що доповнюють одна одну;

·        зростання рівня вмотивованості батьківської громади щодо вирішення соціально-фінансової підтримки навчальних закладів;

·        здійснення комплексу заходів з підвищення ефективності використання навчальних приміщень.

4. Валеологічний аспект:

·        забезпечення максимально комфортного отримання дошкільної освіти дітьми 5 – 6 річного віку.

 

 

 

 

 

 

Етапи реалізації проектної роботи

 

Тривалість заходу,

мета та завдання

Зміст

Форма

реалізації

Відповідальні,

учасники

1 етап. Інформаційно-аналітичний

Березень 2011 – травень 2011р.

Мета та завдання:

·         забезпечення

інформаційної підтримки щодо впровадження Програми «Впевнений старт» її популяризація;

·         визначення потреб у

змінах та оновленні тактики взаємодії всіх соціальних інституцій щодо забезпечення дошкільною освітою неорганізованих дітей старшого дошкільного віку;

·              оцінка ступеня готовності педагогів, батьків до роботи за Програмою, з’ясування потенційних,  можливостей всіх учасників НВП.

 

Педагоги:

§  вивчення нормативно

правових та  інструктивно-методичних документів що регулюють зазначений розділ роботи, зокрема наказ МОН України від  23.11.2010 № 1111;

§  створення інформаційно-

ресурсного банку психолого-педагогічних досліджень щодо проблем розвитку дітей

5-річного віку

§  опрацювання змісту Програми

 «Впевнений старт»;

§  визначення складу учасників

проекту;

§  визначення завдань окреслених

в рамках проекту;

§  складання плану узгоджених

дій;

§  моделювання системи роботи;

§  створення та презентація

алгоритму впровадження Програми  в практику роботи

 

Діти:

§  уточнення банку даних

неорганізованих дітей 5-річного віку;

§  виявлення індивідуальних

типологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку; рівня сформованості базових якостей; зрілості різних форм активності; компетентності у 4-х сферах життєдіяльності

§  виявлення рівня сприймання,

засвоєння та відтворення навчального матеріалу.

   Батьки:

§  вивчення соціального статусу

сім’ї;

§  з’ясування проблем щодо

виховання дитини в сім’ї та потреб у психолого-педагогічних знаннях батьків.

 

круглий стіл

«Впевнений старт –майбутнім першокласникам»

 

проблемно-аналітичний діалог «Шляхи забезпечення якісної дошкільної освіти дітям з різними стартовими можливостями»

 

презентація інформаційно-ресурсного банку, моделей, алгоритму.

 

 

складання діагностичних карт індивідуально типологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку,

циклограм роботи,

діагностичне тестування дітей, анкетування, спостереження, відвідування сімей

 

 

 

діагностування,

тестування, анкетування батьків, відвідування сімей спостереження.

 

директор,

заступник директора з навчальної роботи,

завідуюча,

вихователь-методист ,  практичний психолог,

соціальний педагог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолог ДНЗ

 

 психолог ЗОШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальний педагог, вихователі, вчителі, психологи.

ІІ   етап.  Організаційно-моделюючий

 

Червень 2011-травень

2012р.

Мета та завдання:

·         визначення змісту,

форм роботи всіх учасників проекту та  узгодження  їх дій

щодо впровадження  Програми «Впевнений старт»;

·         корекція змісту,

форм організації освітніх послуг у відповідності до потреб дітей 5-річного віку;

·         створення

оптимальних умов для формування шкільної зрілості дітей різних категорій напередодні їх вступу до школи.

 

 

Педагоги:

§  створення програм психолого-педагогічного супроводу дітей 5-річного віку різних категорій та забезпечення їх реалізації;

§   складання планів роботи (загальні, індивідуальні) та забезпечення їх реалізації;

§  впровадження особистісно зорієнтованих технологій навчання і виховання;

§  визначення шляхів індивідуального впливу на різні категорії батьків, вироблення рекомендацій для них щодо формування у дітей шкільної зрілості.

 

 

Діти:

§  реалізація змісту Програми  за розділами:фізичний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний  розвиток та ігрова діяльність;

 

Батьки:

§  організація психологічних консультпунктів;

§  організація різних  форм роботи з батьками: тренінгів, консультацій, ділових ігор та інших інтерактивних форм;

§  надання  адресної допомоги, рекомендацій, порад батькам:

«Поради батькам, майбутніх школярів»;

 «В чому полягає підготовка дитини до школи?»;

§  організація роботи

«Батьківської школи» за програмою супроводу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологічно-педагогічний консиліум

«Шляхи отримання освіти»  дітей різних категорій,

заняття дітей у  «Школі Мудрої Сови»,

заняття в групі ДНЗ (короткотривале перебування), індивідуальні заняття  дома.

 

 

 

заняття,

міні-заняття, колективні, індивідуальні.

ігрова діяльність

 

 

    консультації,

рекомендації,          пам’ятки

тренінгові заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

практичний психолог ДНЗ, вихователь-методист, вихователі

 

 

 

 

 

 

психолог ЗОШ №3

вихователі практичний

психолог ДНЗ, вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителі, вихователі

 

психолог ЗОШ

 

психолог ЗОШ

ІІІ етап. Аналітично-підсумковий

Травень 2012 –жовтень 2012року

 

Мета та завдання:

·         дослідження

ефективності науково-методичного супроводу впровадження Програми «Впевнений старт»;

·         визначення

результативності психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини (майбутнього школяра);

·         підведення

підсумків  роботи, вироблення рекомендацій, узагальнення досвіду.

 

 

Педагоги:

Моніторинг результатів

реалізації проекту:

§  ефективність впровадження

індивідуальних освітніх програм соціально-психологічного супроводу  дітей різних категорій:

- діагностування рівня

шкільної зрілості дітей напередодні їх вступу до школи;

- визначення рівня засвоєння

програмового матеріалу за

розділами: фізичний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний розвиток та ігрова діяльність;

§  визначення рівня нервово -

психічного розвитку дітей 6-річок згідно з орієнтовними показниками Програми;

§  визначення групи дітей

(майбутніх школярів), які мають ознаки дезадаптації;

§  складання  рекомендацій щодо

подальшого соціально-психологічног

супроводу дітей у школі.

§  «Педагогіка співробітництва - реальний шлях до успіху

 

     Діти:

§  проведення підсумкових занять

з дітьми у  «Школі Мудрої Сови» та в ДНЗ;

 

Батьки:

§  «Щоб перехід до школи був безболісним»

§  консультпункт: створення умов по адаптації дитини до школи.

§  підведення підсумків роботи за рік «Підготовка дітей до школи – спільна справа ДНЗ – Сім*ї та Школи»

§  результативність співпраці ДНЗ №33 та ЗОШ №3 по здійсненню завдань Проекту ПП супроводу «Впевнений старт – майбутнім першокласникам»

§  підведення підсумків, визначення   результативності роботи,  складання рекомендацій.

 

контрольні зрізи.

соціально-психологічна діагностика (аналітична довідка)

психолого-педагогічний консиліум

(заключний:

травень) результати педагогічної експертизи

круглий стіл (відкритий мікрофон)

 

Поради, пам*ятки,

Рекомендації.

 

 

 

 

Педагогічна рада (розширене засідання методичної служби ДНЗ та ЗОШ №3, батьків),

жовтень 2012 р.

 

Вихователі. вчителі, Заступник директора з навчальної частини ЗОШ №3, методист

психолог ЗОШ №3, психолог КДНЗ

 

Батьки

 

 

 

 

 

 

Психолог ЗОШ №3, вчителі,

Практичний психолог КДНЗ. вихователі

Ст. м/с

Вихователі, вчителі, психолог ДНЗ

 

Завідуюча, методист КДНЗ, директор, заступник директора ЗОШ№3, вчителі

батьки

 

 

 

 

 
 

«Школа для маленьких – це чудово. Але біда, якщо вони перетворяться на маленькі школи»

                                      Л.Виготський

 

 

 

 

 

 

 


План узгоджених дій

комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи №3

з профільними класами імені М.Островського

з комунальним дошкільним навчальним закладом

комбінованого типу (ясла – садок) №33 «Перлинка»

 

Даний план складено на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010року№1111 «Про впровадження Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку», ГУОіН від 22.02.2011року №118  0  212-11 «Про забезпечення пріоритетного розвитку дошкільної освіти у Дніпропетровській області» (п.2.1.), з метою визначення змісту організаційно-координаційної роботи між всіма учасниками НВП.

 

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Робоча нарада щодо узгодження діяльності педагогічних колективів школи і ДНЗ

Березень 2011р.

Адміністрація школи та КДНЗ

2.

Нарада з питань ознайомлення зі змістом та вимогами Програми «Впевнений старт». Визначення складу учасників, з*ясування завдань, складання плану узгоджених дій.

Квітень

2011р.

Адміністрація навчальних закладів, психологи, соціальний педагог.

3.

Семінар «Впевнений старт – майбутнім першокласникам».

Презентація інформаційно-ресурсного банку психолого-педагогічних досліджень проблем розвитку дітей 5-6річного віку.

Актуальне інтерв*ю «Я вважаю…»

Травень

2011р.

Амброзяк О.М., заступник директора з навчальної роботи; Сівакова Л.Ю., психолог школи; вчителі перших класів; соціальний педагог, психолог ; вихователі ДНЗ,

4.

Створення банку даних неохоплених дітей 5-6річного віку.

Визначення форм надання освітніх послуг.

Складання планів роботи (індивідуальних, загальних)

 

 

 

Серпень-вересень

2011р.

Соціальний педагог, психологи, вчителі, вихователі.

Амброзяк О.М.,заступник директора з навчальної роботи,

Білан Т.В., вихователь-методист.