Жовті Води. ДНЗ № 33

   

Програмове забезпечення навчально-виховного процесу ДНЗ №33

Програмове забезпечення навчально-виховного процесу

Програма  розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”
(авт.кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та інші)

Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”

 (авт.кол. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. і інші)

Додаткові освітні парціальні програми схваленні для використання в ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України:

·       Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку “Радість     

       творчості (автор Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

·       “Англійська мова для дітей дошкільного віку” (автор Шкваріна Т.М)

·       «Дитяча хореографія» (автор Шевчук А.С.)

Корекційні програми для дітей, які потребують реабілітації, корекції фізичного або розумового розвитку  (використовуються спеціалістами на корекційних групах):

·       програма “Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення” (автор Трофименко Л.І.);

·       програмно методичний комплекс “Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення” (автор Рібцун Ю.В.);

·       комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт”  (наук.кер та заг.ред. Скрипник Т.В.);

·       програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років  “Віконечко”  (наук.кер та заг.ред.  

   Сак Т.В.)